Klasᅣラs susitikimas, 2018

Baigᅣラme mokyklᅣナ 1976 metais. Beveik su visais klasiokais praleidome kartu 11 metᅤᄈ, beveik giminᅣラs…Turᅣラjome keleta susitikimᅤᄈ iki ᅤᄀiol, bet 40-meᅣヘio susiorganizuoti nepavyko. Geriau vᅣラliau negu negu niekad. Mᅤᆱsᅤᄈ auklᅣラtoja J.Kovienᅣラ gyvena labai jau graᅤᄒioj vietoj Lampᅣラdᅤᄒiuose palei ramiai plaukiantᅣᆵ Nemunᅣナ ir ji mums pasiᅤᆱlᅣラ susitikti jos kieme. O groᅤᄒis:

Kaip ᅤᄒinia, man iki klasᅣラs susitikimᅤᄈ fiziᅤᄀkai toloka, bet ᅤ걆 kartᅣナ pasisekᅣラ-kaip tik buvau Lietuvoje. Susitikome treᅣヘiadienᅣᆵ, idant nesusitrikdytᅤᄈ ᅤᄀeimᅤᄈ savaitgaliai. Tania ir Dainᅣラ suorganizavo, aᅣヘiᅤᆱ joms. Ir buvo gerai, dalyvavo net Inga ir Ina- uᅤᄒsienietᅣラs. Kaip kad Audrius, kol neturᅣラjo ᅤᄀuns ir turᅣラjo gerᅣナ jumora, vadindavo mus – ” intermergaitᅣラs” (Tokᅣᆵ filma kadaise rodᅣラ). Kadangi neplanavau ᅤᄀio ivykio ᅣᆵtraukti ᅣᆵ savo Blogᅣナ, ne iᅤᄀ nepagarbos ᅣᆵvykiui, bet gal dᅣラl savo sulietᅣラjusio galvojimo proceso, todᅣラl nuotraukos neiᅤᄀfasonuotos, neiᅤᄀkonfiguruotos, bet gal save paᅤᄒinsite. Plius juk buvo didelis susijaudinimas! Taigi -ᅤᄒiᅤᆱrᅣラkit.

Mᅤᆱsᅤᄈ auklᅣラtoja, kaip visados ᅤᄒavinga…
ᅣフia Dainᅣラ dovanoja Auklᅣラtojai medelᅣᆵ, kuris pavasarᅣᆵ graᅤᄒiai ᅤᄒydᅣラs.
O ᅣヘia fotografavomᅣラs ir keitᅣラmᅣラs adresais 🙂
ᅣフia kaᅤᄒkam fotografuojanᅣヘiam ranka sudrebᅣラjo :-)…

Pasiaiᅤᄀkinu, kodᅣラl taip vᅣラlai iᅤᄀleidᅤᄒiu ᅤᄀias nuotraukas ᅣᆵ eterᅣᆵ. Lygiai lygiai savaitᅣラ po susitikimo kritau nuo kopᅣラᅣヘiᅤᄈ ir susilauᅤᄒiau tibialio virᅤ걞nᅣル, liaudiᅤᄀkai – kelᅣᆵ. KKL darᅣラ operacijᅣナ, dᅣラjo metalᅣナ, buvau “ᅣᆵkalinta” LT dar mᅣラnesiui, o nevaikᅤ갸ヘiojau 3 mᅣラnesius. Nuostabᅤᆱs daktarai, nuostabᅤᆱs draugai padᅣラjo, ypaᅣヘ Audronᅣラ, kuri tᅣナ patᅣᆵ vakarᅣナ atlᅣラkᅣラ su skaniais maistais, Tania ir Algis I. veᅤ햐ラ ᅣᆵ ligoninᅣル patikrinimams, aᅣヘiᅤᆱ jiems. O man buvo itin liᅤᆱdna ir Lietuvos nuotraukas atsiverᅣヘiau tik prieᅤᄀ savaitᅣル…Vis tik nevaikᅤ갸ヘioti yra baisu, o dar kai ta proga pamatai kitus su didesnᅣラm bᅣラdom…Linkiu bᅤᆱti budriems, angl. “aware” visᅣナ laikᅣナ ir nekristi.

O dabar trumpa reklama. Rasa suspᅣラjo man ᅣᆵtaigiai paskaityti trumpᅣナ paskaitᅣラlᅣル prie stalo apie marketingo naudᅣナ, tai jos minᅣヘiᅤᄈ bei pavyzdᅤᄒio (vyko vaikᅤᄈ pasiekimᅤᄈ reklama) ᅣᆵkvᅣラpta noriu supaᅤᄒindinti Jus visus su faktu, kad kai turiu laiko ir netingiu – raᅤᄀau Blogᅣナ apie mᅤᆱsᅤᄈ keliones. Niekad gyvenime neplanavau, kad nuskils tiek pamatyti, iᅤᄀ to dᅤᄒiaugsmo nesusilaikau nepasidalinus patirtais ᅣᆵspᅤᆱdᅤᄒiais ir ypaᅣヘ vaizdais. Pabrᅣラᅤᄒiu – tai ne verslas, jokio uᅤᄒdarbio iᅤᄀ to as neturiu (na netiesa, per daug metu uᅤᄒdirbau kartᅣナ $40 uᅤᄒ vienᅣナ nuotrauka iᅤᄀ turizmo agentᅤᆱros :-)). Bet galvoju taip – kol kas mes niekas neturime laiko skaitineti svetimus Blogus ir ᅤᄒiᅤᆱrinᅣラti gamtos vaizdus kompe. Taᅣヘiau juk nejaunᅣラjam, deja. Ir gal net ᅣᆵ pensijᅣナ kaᅤᄒkada iᅤᄀeisim, ir gal keliauti darosi vis sunkiau ir sunkiau, ir gal atsiras noras pasigroᅤ햐ラti be streso kaᅤᄒkuo. Tam aᅤᄀ ir pluᅤᄀu :-), prisipaᅤᄒinsiu – su vyro pagalba, nes be jo nei keliauti, nei kompo nustatyti Blogo raᅤᄀymui nesugebᅣラᅣヘiau (aᅤᄀ gi esu “technologically disadvantaged” :-)). Visuomet knygose raᅤᄀo padᅣラkas, taigi – aᅣヘiᅤᆱ mano geraᅤᄀirdᅤᄒiui ir nusimananᅣヘiam Andrejui.

Linkiu nepamirᅤᄀti vieniems kitᅤᄈ, susitikinᅣラti ir toliau, linkiu visiems kuo geriausios sᅣラkmᅣラs ir kai turᅣラsit laiko ir noro – uᅤᄒmeskit akᅣᆵ ᅣᆵ mano kelioniᅤᄈ Bloga, pasirinkite ᅤᄀalᅣᆵ, kuri Jus domina ir keliaujam kartu. Yra ᅤᄒmoniᅤᄈ, kurie labai giria mano nuotraukas (ᅣヘia jau ne lietuviᅤᄀkas bruoᅤᄒas save pagirti :-)), cha! Ir iki kitᅤᄈ susitikimᅤᄈ.